Dokumenti

Sjednice Skupština

Zapisnik Skupštine 2023

Zapisnik Skupštine 2022

Zapisnik Skupštine 2021

Zapisnik Izborne Skupštine 2021

Zapisnik Skupštine 2020

Zapisnik Skupštine 2019

Zapisnik Skupštine 2018

Zapisnik Skupštine 2017

Zapisnik Skupštine 22. saziva 2016

Poslovnik o radu skupštine GDCK Zadar

Sjednice Odbora

Zapisnik 13. sjednice odbora 2023

Zapisnik 12. sjednice odbora 2023

Zapisnik 11. sjednice odbora 2023

Zapisnik 10. sjednice odbora 2023

Zapisnik 9. sjednice odbora 2022

Zapisnik 8. sjednice odbora 2022

Zapisnik 7. sjednice odbora 2022

Zapisnik 6. sjednice odbora 2022

Zapisnik 5. sjednice odbora 2021

Zapisnik 4. sjednice odbora 2021

Zapisnik 3. sjednice odbora 2021

Zapisnik 2. sjednice odbora 2021

Zapisnik 1. sjednice odbora 2021

Zapisnik 14. sjednice odbora 2020

Zapisnik 13. sjednice odbora 2020

Zapisnik 12. sjednice odbora 2020

Zapisnik 11. sjednice odbora 2020

Zapisnik 10. sjednice odbora 2019

Zapisnik 9. sjednice odbora 2019

Zapisnik 8. sjednice odbora 2019

Zapisnik 7. sjednice odbora 2018

Zapisnik 6. sjednice odbora 2018

Zapisnik 5. sjednice odbora 2018

Zapisnik 4. sjednice odbora 2018

Zapisnik 3. sjednice odbora 2017

Zapisnik 2. sjednice odbora 2017

Zapisnik 1. sjednice odbora 2016

Poslovnik o radu Odbora GDCKZD

Plan rada

Plan rada GDCKZD 2024

Plan rada GDCKZD 2023

Plan rada GDCKZD 2022

Plan rada GDCKZD 2021

Plan rada GDCKZD 2020

Plan rada GDCKZD 2019

Plan rada GDCKZD 2018

Plan rada GDCKZD 2017

Financijski plan

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2023. godinu

Financijski plan 2024

Financijski plan 2023

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2022. godinu

Financijski plan 2022

Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2021.god

Financijski plan 2021

Financijski plan 2020

Rebalans 2019

Financijski plan 2019

Financijski plan 2018

Financijski plan 2017

Godišnje izvješće o radu

Izvještaj o radu GDCKZD 2022

Izvještaj o radu GDCKZD 2021

Izvještaj o radu GDCKZD 2020

Izvještaj o radu GDCKZD 2019

Izvještaj o radu GDCKZD 2018

Izvještaj o radu GDCKZD 2017

Godišnje financijsko izvješće

Financijski izvještaj 2022

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2022 godinu i Financijski izvještaj za 2022

Financijski izvještaj 2021

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu

Financijski izvještaj 2020 i Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu

Financijski izvještaj 2019

Financijski izvještaj 2018

Financijski izvještaj 2017

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2023.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018.

Zakon i Statut Hrvatskog Crvenog križa

Zakon o HCK

Statut HCK 2018

Statut GDCKZD

Nabava

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Pravilnik o postupku provedbe nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave

Plan nabave za 2021. godinu

Popis gospodarskih subjekata - sukob interesa