Prva pomoć

Prva pomoć - Crveni križ Zadar

Tradicionalna djelatnost Crvenog križa, djelatnost iz koje je Crveni križ izrastao kao humanitarni pokret je pružanje prve medicinske pomoći ozlijeđenih osoba i njihovo zbrinjavanje.

Da bi građanstvo bilo što kvalitetnije educirano za, u slučaju potrebe, pružanje prve medicinske pomoći, Crveni križ planira provoditi programe tečajeva osposobljavanja građana za pružanje prve pomoći i to na tri različite razine:

  • osposobljavanje za pružanje prve pomoći budućih vozača, a prije polaganja vozačkog ispita
  • tečajevi zaštite na radu za zaposlenike koji po Zakonu trebaju proći obuku zaštite na radu
  • ekipe podmladka i mladeži Crvenog križa u osnovnim i srednjim školama

Kroz sve tri kategorije planira se osposobiti za pružanje prve pomoći oko 1500 osoba. Za provedbu ovog programa osim referenta koji je u stalnom radnom odnosu i koji vodi brigu o organiziranju tečajnih grupa i evidenciju polaznika te ukupnoj administraciji, angažirat će se i liječnici, honorarni suradnici.