Djelovanje u kriznim situacijama

Djelovanje u kriznim situacijama - Crveni križ Zadar

Katastrofe i velike nesreće, bez obzira na uzrok, porijeklo ili način djelovanja, ne biraju niti mjesto niti vrijeme kad će nastupiti. Pravilnom pripremom svih čimbenika u sustavu zaštite i spašavanja te edukacijom stanovništva posljedice katastrofa mogu se značajno umanjiti. Na nama je da damo svoj doprinos u ublažavanju od posljedica katastrofa, a to možemo samo sa dobro educiranim i  opremljenim ljudima, što jest i treba biti jedan od prioriteta rada Crvenog križa.

Da je Hrvatski Crveni križ prepoznat kao nezaobilazna karika u lancu Zaštite i spašavanja govori i činjenica da je to izrijekom definirano i novim Zakonom o sustavu civilne zaštite kojim se taj sustav ustrojava na lokalnoj područnoj i državnoj razini: "Operativne snage Hrvatskog Crvenog križa su temeljna operativna snaga sustava Civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavanju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa i planovima donesenih na temelju posebnog propisa kojim se uređuje područje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa" (čl.29)

Osnovni segmenti djelovanja Crvenog križa u takvim situacijama su:

  • prihvat evakuiranih osoba
  • evidencija evakuiranih osoba
  • opskrba vodom, hranom i ostalim osnovnim potrepštinama
  • psihološka pomoć evakuiranim osobama
  • prihvat i distribucija humanitarne pomoći (ukoliko evakuirane osobe trebaju  pomoć Crvenog križa za dulje vremensko razdoblje)

Kako bi bili što uspješniji u stvarnom djelovanju u postupku zaštite i spašavanja planira se barem jedna pokazna vježba na županijskoj razini u kojoj bi bili uključeni i ostali sudionici zaštite i spašavanja (Vatrogasne postrojbe, HMP, MUP, DUSZ).