Turističko razgledavanje grada Zadra za azilante

Turističko razgledavanje grada Zadra za azilante

Popodnevno druženje sa azilantima iz Sirije

U suradnji sa Hrvatskim Crvenim križem te sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Gradsko društvo Zadar organiziralo je turističko razgledavanje grada Zadra za azilante iz Sirije koji žive u Zadru.

Zahvaljujemo se svima na pomoći i suradnji, a naročito volonterima Kluba mladih Gradskog društva Crvenog križa Zadar.