NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zadar

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zadar

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zadar za mandatno razdoblje od četiri godine

Sukladno članku 29. i članku 31. Statuta Gradskog društva Crvenog križa Zadar, te Pravilniku o ravnateljima društava Hrvatskog Crvenog križa, Odbor Gradskog društva Crvenog križa Zadar raspisuje:

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zadar za mandatno razdoblje od četiri godine

Uvijeti: 

Završen prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje tri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi ili završen prijediplomski sveučilišni studij ili prijediplomski stručni studij i najmanje četiri godine radnog iskustva u propisanoj stručnoj spremi.

Uz prijavu za natječaj kandidati su obvezni priložiti:

- molbu

- motivacijsko pismo

- životopis

- diplomu ili ovjereni preslik o traženoj stručnoj spremi

- vozačka dozvola B-kategorije (preslik vozačke dozvole)

- poznavanje rada na računalu (Windows, MS Office

- potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja),

- viziju rada Gradskog društva Crvenog križa Zadar za mandatno razdoblje na propisanom M-1 obrascu (obrazac se može preuzeti na službenoj internetskoj stranici Hrvatskog Crvenog križa www.hck.hr pod »Tko smo« – »Natječaj«),

- potvrdu nadležnog suda (ne stariju od 6 mjeseci) o nekažnjavanju, odnosno da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

- kandidat koji već obnaša dužnost ravnatelja/ice dužan je priložiti izvješće o radu na propisanom M-2 obrascu Hrvatskog Crvenog križa, te pozitivnu ocjenu obnašanja dužnosti ravnatelja na propisanom P-1 obrascu.

 

Propisani obrasci mogu se preuzeti na Internet stranici Hrvatskog Crvenog križa: https://www.hck.hr/tko-smo/natjecaji/9735

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave u javnom glasilu.

Prijave se dostavljaju na adresu: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Zadar, obala kneza Branimira 4d, 23000 Zadar s naznakom „Natječaj za izbor ravantelja/ice.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati. Podnositelji nepotpunih prijava neće bit pozvani na dopunu prijave, niti će se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka za podnošenje prijava.