VAŽNO !!! U tijeku su prijave za zapošljavanje radnike/ice za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u okviru projekta Pokret 2+

VAŽNO !!! U tijeku su prijave za zapošljavanje radnike/ice za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u okviru projekta Pokret 2+

Zapošljava se 17 osoba za područje grada Zadra i 3 osobe za područje općine Starigrad. Više pročitajte u nastavku

Gradsko društvo Crvenog križa Zadar zapošljava radnike/ice za pružanje usluga potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u okviru projekta Pokret 2+.

ROK do 22.07.2024.

Uvjeti natječaja i potrebna dokumentacija za prijavu dostupni su na službenoj stranici Hrvatski zavod za zapošljavanje:

ZA ZADAR

ZA STARIGRAD

OPIS POSLA

• Organiziranje prehrane,

• Obavljanje kućanskih poslova i

• Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba ciljnih skupina

Više informacija možete dobiti na broju mobitela 0911539393 te e-mail adresi: zazeli@crvenikrizzadar.com