Skupština Društva Crvenog križa Zadarske županije

Skupština Društva Crvenog križa Zadarske županije

Održana Skupština Društva Crvenog križa Zadarske županije.

Održana je skupština Društva Crvenog križa Zadarske županije.
Ravnatelj prof. Bore Galac predstavio je aktivnosti Društva 2017. godine, financijsko izvješće te plan i financijsko izvješće za 2019. godinu.