Rad s mladima u listopadu

Rad s mladima u listopadu

Edukacije mladih smatramo iznimno važnim aspektom našeg djelovanja jer se koncentriraju na najranjiviji spektar našeg društva - mlade ljude u razvoju pokušavajući im pružiti adekvatne alate za uspješan rast i razvoj.

Kotinuirano radimo radionice s djecom i mladima pa smo tako i u toku listopada posjetili nekoliko razreda OŠ Šimun Kožičić Benje, OŠ Braće Radić u Pridrazi, Privatnu osnovnu školu, OŠ Stjepana Radića u Bibinjama, OŠ Sukošan kao i Privatnu gimanziju te odradili ukupno 17 radionica na temu Ispitne anksioznosti, Komunikacijskih vještina i Samopoštovanja.