Održana radionica na temu volonterizam i djelovanje u katastrofama

Održana radionica na temu volonterizam i djelovanje u katastrofama

U sklopu kontinuiranih edukacija i rada s mladima, održana je radionica u OŠ Smiljevac na temu volonterizam i djelovanje u katastrofama.

Ovim putem se svima iz OŠ Smiljevac zahvaljujemo na ugodnojh suradnji, a posebno učenicima na pomnom slušanju i aktivnom sudjelovanju.