Održan tečaj Junior spasilac

Održan tečaj Junior spasilac

U sklopu projekta “Sigurnost na vodi“Hrvatskog Crvenog kriza od 11.- 13.studenoga smo održali tečaj Junior spasilac za učenike 7.i 8.razreda koji se bave vodenim sportovima na zatvorenom plivalistu Višnjik u Zadru .

Svi polaznici su prilike naučiti više o tehnikama spašavanja na vodi, kao i pružanju prve pomoći, poslu i potrebnim vještinama spasioca na vodi. Edukacija svih dobnih skupina građana ključna je u razvijanju spasilačkog sporta i predstavlja osnovnu smjernicu u strategiji sprječavanja utapanja Hrvatskog Crvenog križa.