Odlična suradnja Gradskog društva Crvenog križa Zadar i Udruge turističkih vodiča Donat

Odlična suradnja Gradskog društva Crvenog križa Zadar i Udruge turističkih vodiča Donat

Udruzi turističkih vodiča Zadar, Gradsko društvo Crvenog križa Zadar održalo radionicu iz prve pomoći

Udruzi turističkih vodiča Zadar, Gradsko društvo Crvenog križa Zadar održalo je još jednu radionicu iz prve pomoći. Radionicu je vodio liječnik dr. Ivan Ivanić, koji ih je upoznao sa pružanjem prve pomoći, koju mogu primjeniti prilikom turističkih vođenja.