Grad Zadar objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „POKRET 2+“

Grad Zadar objavljuje javni poziv za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „POKRET 2+“

Grad Zadar na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „POKRET 2+ Prevencija instituciOnalizacije i jačanje socijalne inKluzije kroz unaprjeđenje kvalitete pružanja usluga potpore i podRške u svakodnEvnom životu starijim osobama i osobama s invalidiTetom“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0294 (dalje u tekstu: POKRET 2+), u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ (dalje u tekstu: PDP), koji se financira iz Europskog socijalnog fonda+, a provodi se u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“, dana 17. svibnja 2024. godine objavljuje JAVNI POZIV za iskaz interesa za korištenje usluga potpore i podrške osobama starije životne dobi i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta „POKRET 2+“

Javni poziv namijenjen je pripadnicima ciljnih skupina: 

  • I. Osobe starije od 65 godina
  • II. Odrasle osobe s invaliditetom (3. i 4. stupanj težine invaliditeta)

Usluge potpore i podrške uključuju: 

  • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.);
  • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.);
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Uz uslugu potpore i podrške u vlastitom domu pripadnici ciljne skupine (138 korisnika) primat će mjesečne pakete kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština u indikativnom trajanju od 32 mjeseca.

Više informacija na: https://www.grad-zadar.hr/vijest/eu-fondovi--vijesti-73/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-koristenje-usluga-potpore-i-podrske-osobama-starije-zivotne-dobi-i-odraslim-osobama-s-invaliditetom-u-sklopu-projekta-pokret-2-8451.html