Eko akcija prikupljanja infektivnog otpada

Eko akcija prikupljanja infektivnog otpada

U tjednu Crvenog križa održali smo još jednu eko akciju prikupljanja infektivnog otpada na području Zadra. Očistili smo Kapetanski park i dio plaže Kolovare. Hvala svim volonterima i djelatnicima koji su sudjelovali.

Ova akcija također je u sklopu inicijative "Hrvatska volontira 2022." kojom se ističe potencijal za društveni razvoj koji se oslobađa volontiranjem, kada se povežu građani i organizacije iz  civilnog, javnog i poslovnog sektora