Edukacija članova Interventnog tima

Edukacija članova Interventnog tima

Trodnevni trening pripreme i distribucije hrane Hrvatskog Crvenog križa.

Gradsko društvo Crvenog križa Solin organiziralo je na Čiovu, u mjestu Okrug Gornji trodnevni trening (15.06.2018 - 17.06.2018.) Pripreme i distribucije hrane Hrvatskog Crvenog križa. Tridesetak volontera i djelatnika Crvenog križa iz različitih područja RH su educirani za kuhanje u terenskim uvjetima. Edukacija je obuhvaćala teoretski obuku i praktični rad. Volonter i član interventnog tima Crvenog križa Zadarske županije Josip Matassi uspješno je prošao trening.