Akcija prikupljanja infektivnog otpada

Akcija prikupljanja infektivnog otpada

Akcijom prikupljanja infektivnog otpada na području grada Zadra, obilježili smo Mjesec borbe protiv ovisnosti.

S našim volonterima čistili smo Maraskin park, Vruljicu i Kapetanski park.

Naše Društvo Crvenog križa provodi Program zamjene štrcaljki i igala za potrebe aktivnih ovisnika o teškim drogama (Needle Exchange Project) te je u sklopu toga održana i ova akcija čišćenja.